Airco ombouw systeem

Als uw aircosysteem een servicebeurt krijgt en uw aircosysteem is nog gevuld met het koudemiddel R12 (ook bekend als freon), dan moet het systeem worden omgebouwd. Dit type koudemiddel mag namelijk vanwege strenge milieueisen niet meer worden gebruikt. Auto’s met een bouwjaar van vóór 1993 gebruiken vaak nog R12, tenzij ze intussen zijn omgebouwd. Met het ombouwen wordt ervoor gezorgd dat het systeem geschikt is voor koudemiddel R134A.

Verschil in milieueffecten
Als het koudemiddel R12 vrijkomt, duurt het 120 jaar voordat dit in de ozonlaag is afgebroken. Dit is een koudemiddel dat moeilijk afbreekbaar is, wat mede heeft bijgedragen aan het ontstaan van het gat in de ozonlaag. Het hedendaagse koudemiddel, R134A,
is minder agressief. Als dit vrijkomt, duurt het slechts 15 jaar voordat het afgebroken is.

airco_ombouw_systeemRetrofit

Als u kiest voor het ombouwen en aanpassen van uw aircosysteem (retrofit), zijn er twee zaken waarmee u rekening moet houden:

  1. R134A mengt niet met mineraalolie, maar alleen met synthetische olie. Daarom moeten we een vloeistof aan het systeem toevoegen die de olie geschikt maakt voor koudemiddel R134A.
  2. De service-aansluiting is uit veiligheidsoverwegingen niet gelijk aan die van het nieuwe koudemiddel. Deze aansluiting moeten we dus ombouwen en ook de O-ringen (afdichting in het systeem) moeten worden aangepast.

Verder moet het oude koudemiddel uiteraard afgevoerd worden. Vervolgens wordt het systeem afgeperst en op lekdichtheid getest. Is dit in orde, dan wordt een certificaat afgegeven, waarin staat dat uw systeem weer voldoet aan de wettelijk verplichte eisen en normen.

Advies

Het is belangrijk dat retrofit uitermate zorgvuldig wordt uitgevoerd, omdat er geen koudemiddel mag ontsnappen. Het algemene advies luidt dan ook dit door Mac Partners Europe gecertifeerd bedrijf te laten doen, zoals Auto Airco Service Antonisse. Wij registeren al onze handelingen en laten het koudemiddel op een verantwoorde manier afvoeren.